Designa en webbplats som denna med WordPress.com
Kom igång

Ett långsiktigt hållbart svenskt lantbruk ligger i allas intresse. Sverige behöver öka sin självförsörjningsgrad på livsmedel och samtidigt bekämpa klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald. Här spelar lantbruket en nyckelroll, och kan redan stoltsera med lägre klimatpåverkan än många andra länder. Men med endast 10 år kvar till att Agenda 2030-målen ska ha uppnåtts är det dags för krafttag i hållbarhetslandskapet. Utmaningarna är många, men lösningarna desto fler. Redan idag finns innovationer och idéer ute på gårdarna för att bli mer lönsam och samtidigt hållbar, tyvärr är det inte alltid dessa kommer alla till godo.

KLOK ska vara en plattform för alla inom branschen att dela kunskap och idéer som tar oss närmare ett lönsamt jordbruk i klimatomställningen. Ett forum där dagens och morgondagens utmaningar och möjligheter diskuteras. Synergier skapas. Nu accelererar vi omställningen!

Läs mer här om vår seminarieserie som startar under hösten 2020.


Nyheter

Läs de senaste nyheterna och uppdateringarna från KLOK