Bakgrund

Lantbruket bidrar inte bara med livsmedel till människans mest grundläggande försörjning utan också en rad andra ekosystemtjänster, såsom fibrer, biologisk mångfald och kolsänkor. Det uppmärksammas i regeringens livsmedelsstrategi, där de gröna näringarnas viktiga roll i att uppnå ett fossilfritt Sverige och en cirkulär biobaserad ekonomi lyfts fram. Samtidigt tar miljön skada av den ofta intensiva produktionen, med följden att flera av samhällets miljömål motverkas. Många lantbrukare, konsumenter, politiker och organisationer har reagerat mot miljöeffekterna och därför sker sedan länge ett arbete för att stärka hållbarheten i livsmedelskedjan. Samtidigt försvåras miljöarbetet av de orimligt snäva ekonomiska marginalerna i lantbruket. Denna dubbla utmaning behöver mötas på nya sätt.

Redan idag finns det pusselbitar för ett nytt lantbruk, bortom ekologisk eller konventionellt och förbi en föråldrad syn på lantbruket som miljöbov och olönsamt. Istället bidrar de bit för bit till en cirkulär bioekonomi som är lönsam, produktiv och en kolsänka i samhället. Det handlar till exempel om regenerativt lantbruk, framställning av biokol och nya cirkulära intäktsmöjligheter genom att knyta slutkunden närmare till primärproduktionen.

Även om idéerna och initiativen är många behövs det en plattform för att samordna, ena och driva lantbruket framåt mot visionen: att skapa ett cirkulärt och lönsamt jordbruk med positiv klimatpåverkan. Här finns ett tydligt behov som intygas av samtliga projektparter. Därför startar 2050 ett kluster i detta ändamål tillsammans med SLU, LRF, Hushållningssällskapet och andra nyckelaktörer inom gröna näringarna.


Vi tar och bygger hållbart jordbruk tillsammans.


Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: