Lyckat första seminarie om klimatomställning i lantbruket

Ett hållbart, lönsamt och långsiktigt lantbruk är i allas intressen! Idag hade vi ett matnyttigt webbinarium som lyfte klimatomställningen inom växtodlingen. Mats Tedenvall, 2050 Consulting, började med att ge en bakgrund till klimatfrågan och berättade bland annat att 13% av Sveriges totala utsläpp kan härledas till jordbruket. Claes Johansson, hållbarhetschef Lantmännen, berättade vidare om FramtidensFortsätt läsa ”Lyckat första seminarie om klimatomställning i lantbruket”

Seminarium 4. Klimatomställning i lantbruket – nya affärsmodeller

Del 4 av 4 i vår seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen Seminariet lyfter följande frågeställningar:– Hur kan vi skapa länken mellan näringslivet och forskningen kring affärsmodeller i lantbruket? – Vilka nya affärsmodeller och intäktsmöjligheter finns redan idag, utöver ren livsmedelsproduktion? Vi får först lyssna till en introduktion om projektet KLOK, och en bakgrund kringFortsätt läsa ”Seminarium 4. Klimatomställning i lantbruket – nya affärsmodeller”

Seminarium 3. Vad behövs politiskt för ett hållbart lantbruk?

Del 3 av 4 i vår seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen Seminariet lyfter följande frågeställningar:– Vad är fokus inom politiken de kommande åren för ett hållbart lantbruk? – Hur påverkas lantbrukarna av EU:s nya CAP (jordbruks- och landsbygdspolitik), den gröna given och återhämtningsplanen?– Hur kan den coronakrisen påverka fokuset för politikens arbete med lantbruksfrågor?Fortsätt läsa ”Seminarium 3. Vad behövs politiskt för ett hållbart lantbruk?”

Seminarium 2. Klimatomställning inom kött & mejeri – så här gör du

Del 2 av 4 i vår seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen Seminariet lyfter följande frågeställningar:– Hur kan kött- och mejeriproduktionen bli mer hållbar?– Hur räknar man på jordbrukets klimatpåverkan kopplat till kött och mejeri?– Hur man kan minska jordbruket klimatpåverkan (goda exempel)? Vi får först lyssna till en introduktion om projektet KLOK, ochFortsätt läsa ”Seminarium 2. Klimatomställning inom kött & mejeri – så här gör du”

Seminarium 1. Klimatomställning i växtodling – så här gör du

Del 1 av 4 i vår seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen Seminariet lyfter följande frågeställningar:– Hur kan livsmedelsproduktionen bli mer hållbar?– Hur räknar man på jordbrukets klimatpåverkan?– Hur man kan minska jordbruket klimatpåverkan (goda exempel)? Under seminariet får vi introduktion om projektet KLOK, och en bakgrund kring klimatfrågan idag. Sedan får vi lyssnaFortsätt läsa ”Seminarium 1. Klimatomställning i växtodling – så här gör du”

Seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen

Nu är det dags för vår seminarieserie i vårt KLOK-projekt! Vi har fyra seminarium planerade under hösten 2020 och som sträcker sig till februari 2021. Seminarierna lyfter relevanta och aktuella ämnen inom olika områden för att accelerera ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen. Följande seminarier är planerade och anmälningslänk kommer. Seminarieserien är kostnadsfri och öppen förFortsätt läsa ”Seminarieserie om ett lönsamt lantbruk i klimatomställningen”

Affärsmöjligheterna för svenskt hållbart lantbruk

I början av coronakrisen utsågs livsmedelssektorn som en av samhällets bärande sektorer. Lantbruket är en viktig livsnerv, men delar av livsmedelsproduktionen är fortfarande ett hot mot planeten. Lösningen är ett hållbart och lönsamt lantbruk. Hur kan vi bidra till det? Filip Celander, sakkunnig inom gröna näringarna, belyser läget. Hur påverkar lantbruket klimatet?– En fjärdedel avFortsätt läsa ”Affärsmöjligheterna för svenskt hållbart lantbruk”

Skapa en ny webbplats på WordPress.com
Kom igång