Affärsmöjligheterna för svenskt hållbart lantbruk

I början av coronakrisen utsågs livsmedelssektorn som en av samhällets bärande sektorer. Lantbruket är en viktig livsnerv, men delar av livsmedelsproduktionen är fortfarande ett hot mot planeten. Lösningen är ett hållbart och lönsamt lantbruk. Hur kan vi bidra till det? Filip Celander, sakkunnig inom gröna näringarna, belyser läget.

Hur påverkar lantbruket klimatet?
– En fjärdedel av alla utsläpp av växthusgaser kommer från jordbruket, som använder 70 procent av vårt färskvatten och är den enskilt största orsaken till avskogning och utarmning av naturliga ekosystem. Lantbruket är också den drivande faktorn bakom antibiotikaresistens och kemikalier från bekämpningsmedel. Även om svenskt lantbruk är klimateffektivt och restriktivt med antibiotika och kemikalier ur ett internationellt perspektiv behöver vi fortsätta omställningen.

Hur kan ett hållbart och lönsamt lantbruk se ut i Sverige?
– Det positiva är att vi vet hur vi ska omvandla lantbruket från planethot med små ekonomiska marginaler till lönsam planetskötare. Det är praktiska lösningar som i många fall redan idag förekommer på gårdar, även i Sverige.

  • Dra nytta av naturliga ekosystemtjänster. Med produktionsmetoder som plöjningsfritt och regenerativt lantbruk bygger vi upp markens egen bördighet genom att nyttja naturliga processer, vilket minskar behovet av mineralgödsel och drivmedel utan att ge avkall på skörden.
  • Hållbar intensifiering. Med åtgärder som precisionsodling och digitala beslutsstödsystem kan marken ge högre produktivitet utan att påverka miljö och klimat negativt.
  • Balans mellan växtodling och djur. En större andel protein i vår kost från växtriket skapar nya affärsmöjligheter för svenska lantbrukare. Enligt en ny rapport växer marknaden för växtbaserade proteinprodukter i rekordfart.
  • Aktiv kolinlagring. Svenska lantbrukare tar betalt för den nettokolinlagring som sker med metoder som lyfts fram i Vägen till en klimatpositiv framtid, bland annat utökad vallodling, energiskog, mellangrödor och tillsats av biokol.
  • Från fossilt till förnybart. Fossilfritt Sverige lanserade nyligen en färdplan för att göra lantbruket fossilfritt med inhemskt producerade bränslen, vars utbyggnad är en affärsmöjlighet för både jord- och skogsbruk.

Några exempel på initiativ här i Sverige?
Lantmännen skriver i Framtidens jordbruk att det redan idag eller inom några få år finns teknik och kunskap för att helt fasa ut de fossila utsläppskällorna och minska klimatpåverkan med 60 procent till 2030, samtidigt som avkastningen ökar. HKScan Sverige har startat Gårdsinitiativet, med åtgärder som både ger en minskad klimatpåverkan och samtidigt är lönsamma för den enskilda gården. Ett spännande projekt är Svensk kolinlagring som bygger en affärsmodell där lantbrukare kan ta betalt för kolinlagring.

2050 arbetar tillsammans med SLU och Jordbruksverket i KLOKKluster för ett lönsamt jordbruk i klimatomställningen. Syftet är att skapa en plattform för att dela kunskap och skapa nya affärsmöjligheter med andra parter i lantbruket som delar visionen om en långsiktigt hållbar och lönsam livsmedelsproduktion.

– På kort tid har ett flertal av Sveriges större gårdar gått med i klustret KLOK och vi ser att det kan bli ett värdefullt utbyte av erfarenheter, avslutar Filip Celander.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Skapa din webbplats med WordPress.com
Kom igång
%d bloggare gillar detta: